Gimnazjum im.Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach

Witamy na oficjalnej stronie Gimnazjum im.Papieża Jana Pawła II w Olszewie - Borkach::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia musicie od siebie wymagać. To znaczy właśnie więcej "być" Jan Paweł II

Człowiek nie małpa – swój rozum ma. Negatywne i pozytywne zachowania ludzkie w ujęciu kabaretowym.

Rządowy program

„Rozwój edukacji na terenach wiejskich w latach 2008 -2013”,

priorytet 1, działanie 1.9.4 – „Kształcenie umiejętności społecznych  i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”.

 Nazwa zadania

 Człowiek nie małpa – swój rozum ma.

Negatywne i pozytywne zachowania ludzkie w ujęciu kabaretowym.

Realizowany program adresowany był do całej społeczności szkolnej.

We wszystkich klasach gimnazjum odbyły się pogadanki na temat komunikacji międzyludzkiej i umiejętności interpersonalnych. Podczas spotkań z pedagogiem uczniowie poznali znaczenie właściwych relacji międzyludzkich  i uczyli się odróżniać zachowania pozytywne od negatywnych.

W ramach zajęć  plastyki uczniowie przygotowali tematyczny plakat informujący  o przedstawieniu kończącym program. Zostało wyróżnionych 5 plakatów za które uczniowie otrzymali nagrody. Najbardziej adekwatny plakat został wydrukowany i wywieszony
w najczęściej uczęszczanych miejscach Olszewa – Borek. Taka prezentacja pokazała działania podejmowane przez uczniów gimnazjum.

Przygotowane zostały również zaproszenia dla gości, które uczestnicy programu wręczyli osobiście.

Realizacja zadania programowego dotyczyła bezpośrednio grupy 15 uczniów gimnazjum: członków koła teatralnego i uczniów uczęszczających na zajęcia w świetlicy szkolnej. Ich celem było przygotowanie przedstawienia kabaretowego.

Przed przystąpieniem  do realizacji zadania uczniowie zapoznali się z tematyką, której dotyczyć miało przedstawienie – podczas pogadanek z pedagogiem szkolnym zaznajomili się z motywami różnych zachowań ludzkich, uczyli się, jak radzić sobie ze stresem, by osiągnąć sukces teatralny.

Następnie uczestniczyli w spotkaniu z instruktorem teatralnym z Ostrołęckiego Centrum Kultury – p. Wojciechem Kraszewskim, który zapoznał uczniów ze sztuką kabaretu; uczniowie mogli pod okiem fachowca „na gorąco” sprawdzić i rozwijać swoje predyspozycje, wchodząc w rolę twórców  kabaretu.

Kolejnym etapem pracy było stworzenie scenek kabaretowych. Uczniowie odbyli szereg pozalekcyjnych spotkań, podczas których rozwijali swój talent, uczyli się aktywności społecznej, współpracy, odpowiedzialności za siebie i innych. Pracowali samodzielnie – nauczyciele sprawowali nad nimi tylko opiekę i w razie konieczności służyli radą.

Na pierwszych zajęciach członkowie grupy kabaretowej wymyślili i przyjęli nazwę swojego kabaretu; opracowali plan pracy i dokonali podziału na 3 grupy mające stworzyć scenki kabaretowe.

Następnie przy pomocy szkolnego bibliotekarza uczniowie zdobyli wzorcowe teksty (scenariusze kabaretowe) i przedyskutowali własne pomysły na przedstawienie.

Na kolejnych zajęciach zespoły uzgodniły ostatecznie pomysł na kabaret  i przystąpiły do pisania scenariuszy.

Na koniec wybrali spośród siebie reżyserów, scenografów, odtwórców ról, inspicjentów.

Ostatni etap pracy to próby teatralne, których efektem był występ przed szeroką publicznością.

Podsumowanie programu „Człowiek nie małpa – swój rozum ma. Negatywne i pozytywne zachowania ludzkie w ujęciu kabaretowym” odbyło się 18.12.2008r. o godz.  1140 w budynku gimnazjum; zaprezentowano przedstawienie kabaretowe składające się z następujących scenek:

  1. Zwierzenia znerwicowanego nastolatka,
  2. Rozterki sercowe
  3. Bliskie spotkania.

Został również przeprowadzony quiz dotyczący umiejętności życiowych oraz właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich. Wzięło w nim udział 22 uczniów z naszej szkoły. Najlepsi uczestnicy quizu otrzymali nagrody (gry planszowe), pozostali uczestnicy
i członkowie kabaretu – nagrody książkowe.

W ramach poczęstunku wszyscy uczniowie i zaproszeni goście otrzymali słodkie upominki.

Program obejrzeli wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły oraz uczniowie klas VI ze Szkoły Podstawowej w Olszewie - Borkach ze swoimi wychowawcami oraz zaproszeni goście.

O godzinie 1700 przedstawienie kabaretowe obejrzeli rodzice naszych uczniów.

Program ‘Człowiek nie małpa – swój rozum ma. Negatywne i pozytywne zachowania ludzkie w ujęciu kabaretowym” wpłynął na młodych ludzi, ucząc ich właściwych zachowań,  radzenia sobie w kontaktach z innymi ludźmi, rozumienia cudzych komunikatów     i intencji. Uczniowie uczyli się asertywności, negocjacji, empatii. Współpracując w grupie kształcili umiejętność krytycznego, twórczego myślenia.