Gimnazjum im.Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach

Witamy na oficjalnej stronie Gimnazjum im.Papieża Jana Pawła II w Olszewie - Borkach::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia musicie od siebie wymagać. To znaczy właśnie więcej "być" Jan Paweł II

Primus Inter Pares

Zasady i kryteria przyznawania

1. Tworzy się Kapitułę tytułu "PIRMUS INTER PARES" - Pierwszy wśród równych

2. Skład kapituły:

- Dyrektor Gimnazjum

- Opiekun Samorządu Uczniowskiego

- Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

3. Zadania Kapituły

- coroczna ocena zgłoszonych wniosków

- podjęcie decyzji o przyznaniu tytułu

- spisanie protokołu z obrad Kapituły

- zapis informacji w specjalnie do tego celu przeznaczonym dokumencie

4. Zasady i kryteria przyznawania tytułu:

- tytuł otrzymuje uczeń klasy trzeciej na zakończenie roku szkolnego

- kandydat do tytułu musi spełnić następujące warunki:

♦ średnia ocen przez 3 lata conajmniej 5,00

♦ ocena z zachowania: wzorowa

♦ działalność na rzecz szkoły

♦ reprezentowanie szkoły na zewnątrz (finalista, laureat konkursów pozaszkolnych, praca w Radzie Gminy, praca charytatywna, itp)

♦ bardzo dobry wynik na egzaminie gimnazjalnym (trzy części)

♦ uznanie w społeczności uczniowskiej

5. Korzyści wynikające z uzyskania tytułu:

- dyplom

- nagroda pieniężna ufundowana przez Radę Rodziców, sponsora zewnętrznego

 

Najlepsi uczniowie

W roku szkolnym 2007/2008

  Karol Jędrzejczyk klasa IIIB  średnia 5,53

 

 Natalia Nisiobędzka  klasa IIID  średnia 5,35

 

W roku szkolnym 2008/2009

 

  Sylwia Brożek  klasa IIIC  średnia 5,27

 

W roku szkolnym 2009/2010

 

  Małgorzata Żebrowska klasa IIIB  średnia 5,31


W roku szkolnym 2010/2011

 

  Cezary Kardaś klasa IIIB  średnia 5,56

 

W roku szkolnym 2011/2012

 

  Piotr Tyc klasa IIIC  średnia 5,6

 

W roku szkolnym 2012/2013

 

  Krzysztof Kurzych klasa IIIA  średnia 5,72

 

W roku szkolnym 2013/2014

 

  Natalia Domurad klasa IIIA  średnia 5,41


W roku szkolnym 2014/2015

 

  Olga Patoka klasa IIIA  średnia 5,33

  Anna Zieziula klasa IIIB  średnia 5,44