Gimnazjum im.Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach

Witamy na oficjalnej stronie Gimnazjum im.Papieża Jana Pawła II w Olszewie - Borkach::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia musicie od siebie wymagać. To znaczy właśnie więcej "być" Jan Paweł II

Informacje dla rodziców

 

List Ministra Edukacji Narodowej


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczo-wychowawczych

 

1 września 2016r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2016r.

3.

Ferie zimowe

 

13 – 26 lutego 2017r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

13 – 18 kwietnia 2017r.

5.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka nowożytnego

 

 

 

19 kwietnia 2017r.

20 kwietnia 2017r.

21 kwietnia 2017r.

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

23 czerwca 2017r.

7.

Ferie letnie

 

24 czerwiec – 31 sierpnia 2017r.

 

Dni wolne: 11 XI 2016, 6 I 2017, 1,3 V 2017, 15 VI 2017

Dni wolne od zajęć lekcyjnych:  14 X 2016, 31 X 2016, 2 V 2017, 16 VI 2017, 22 VI 2017  oraz dla uczniów klas I i II dni egzaminu gimnazjalnego.                               

                                                                                         

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

TERMINARZ  I  PROBLEMATYKA  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI

09.09.2016 r.Pierwsze spotkanie z rodzicami uczniów klas I

1. Struktura i organizacja pracy szkoły (liczba klas, wielkość oddziałów),

2. Koncepcja pracy: wizja, misja, model absolwenta,

3. Zasady panujące w szkole , oferta zajęć dodatkowych,

4. Osiągnięcia, realizowane projekty,

5. Organizacja pracy świetlicy i stołówki szkolnej,

6. Terminarz spotkań z rodzicami,

7. Wybór ,,trójki klasowej rodziców” ; członków rady rodziców.

 

27.10.2016 r.Spotkanie ogólnoszkolne, wychowawców klas z rodzicami

1. Spotkanie z dietetykiem „

2. Analiza osiągnięć uczniów:

- oceny,

- postępy w nauce,

- frekwencja, usprawiedliwienia,

3. Plan pracy wychowawców klasowych,

4. Dokumenty szkoły: statut, program wychowawczy, program profilaktyki.

 

15.12.2016 r. –    Spotkania wychowawców klas z rodzicami

1. Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną,

2. Przypomnienie zasad kontroli frekwencji, ocen, usprawiedliwień, zachowania.

 

26. 01.2017 r. Spotkanie ogólnoszkolne, wychowawców klas z rodzicami

1. Spotkanie z pedagogiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

2. Analiza wyników klasyfikacji semestralnej:

- oceny,

- postępy w nauce,

- frekwencja,

- zachowanie.

 

06.04.2017 r.Spotkanie ogólnoszkolne, wychowawców klas z rodzicami

Ogólnoszkolna pedagogizacja rodziców uczniów klas III:

,, wybór szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu ”

1. Analiza osiągnięć uczniów :

- oceny,

- postępy w nauce,

- frekwencja, usprawiedliwienia.

 

18.05.2017 r. – Spotkania wychowawców klas z rodzicami

1. Analiza postępów w nauce. Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną:

- frekwencja,

- zachowanie.