Gimnazjum im.Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach

Witamy na oficjalnej stronie Gimnazjum im.Papieża Jana Pawła II w Olszewie - Borkach::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia musicie od siebie wymagać. To znaczy właśnie więcej "być" Jan Paweł II

Informacje dla rodziców

 


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczo-wychowawczych

 

4 września 2017r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2017r.

3.

Ferie zimowe

 

15 – 28 styczeń 2018r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

29.III – 03 IV 2018r.

5.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka nowożytnego

 

 

 

18 kwietnia 2018r.

19 kwietnia 2018r.

20 kwietnia 2018r.

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

22 czerwca 2018r.

7.

Ferie letnie

 

23 czerwiec – 31 sierpnia 2018r.

 

Dni wolne: 01.01.2018r 1,3.05.2018; 31.05.2018

Dni wolne od zajęć lekcyjnych:  2 XI 2017, 30.IV 2018, 2 V 2018, 4 V 2018, 1 VI 2018  oraz dla uczniów klas I i II dni egzaminu gimnazjalnego.                               

                                                                                         

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

TERMINARZ  I  PROBLEMATYKA  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI

 

27.10.2017 r.Spotkanie ogólnoszkolne, wychowawców klas z rodzicami

1. Analiza osiągnięć uczniów:

- oceny,

- postępy w nauce,

- frekwencja, usprawiedliwienia,

3. Plan pracy wychowawców klasowych,

 

12.12.2017 r. –    Spotkania wychowawców klas z rodzicami

1. Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną,

2. Przypomnienie zasad kontroli frekwencji, ocen, usprawiedliwień, zachowania.

 

06. 02.2018r. Spotkanie ogólnoszkolne, wychowawców klas z rodzicami

1. Spotkanie z pedagogiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

2. Analiza wyników klasyfikacji semestralnej:

- oceny,

- postępy w nauce,

- frekwencja,

- zachowanie.

 

05.04.2018 r.Spotkanie ogólnoszkolne, wychowawców klas z rodzicami

Ogólnoszkolna pedagogizacja rodziców uczniów klas III:

,, wybór szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu ”

1. Analiza osiągnięć uczniów :

- oceny,

- postępy w nauce,

- frekwencja, usprawiedliwienia.

 

22.05.2018 r. – Spotkania wychowawców klas z rodzicami godz. 17.00

1. Analiza postępów w nauce. Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną:

- frekwencja,

- zachowanie.