Gimnazjum im.Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach

Witamy na oficjalnej stronie Gimnazjum im.Papieża Jana Pawła II w Olszewie - Borkach::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia musicie od siebie wymagać. To znaczy właśnie więcej "być" Jan Paweł II

Aktualności

17 listopada 2018 20:17 | Aktualności

UWAGA - informacja dla rodziców gimnazjalistów i ósmoklasistów.

Szanowni Państwo !

W związku z pytaniami, jakie zostały zadane przez rodziców podczas spotkania w Szkole Podstawowej  nr 1 w Ostrołęce w dniu 14 listopada 2018 r.  na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, przesyłam odpowiedzi i wyjaśnienia.

1. Do ilu typów szkół może uczeń złożyć wniosek o przyjęcie ?

Na podstawie art. 156 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) – wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych typów publicznych szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych typów publicznych szkół. We wniosku określa się kolejność wybranych typów publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

2. Czy wniosek o przyjęcie do szkoły można składać przez Internet ?

Na  podstawie  art.  130  ust.  7  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo  oświatowe   (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996   ze zm.) – postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone   z wykorzystaniem systemów informatycznych.

3. Czy dyrektorzy szkół sami ustalają ilość klas dla gimnazjalistów i ósmoklasistów?

Ilość klas dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych ustala organ prowadzący szkołę – art. 10. ust. 1. pkt 1. – Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.


p.o. Dyrektor

Delegatury w Ostrołęce

Kuratorium Oświaty w Warszawie

/-/

Michał Giers


Przeczytano: 92 razy. Wydrukuj|Do góry